نویسنده = جمید حبیبیان، سید حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارزش رجحانی 4 گونه از مراتع نیمه استپی ایران

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 686-694

محمد فیاض؛ حسن یگانه؛ هوشمند صفری؛ حمزه علی شیرمردی؛ رسول میرآخورلی؛ سید حمید جمید حبیبیان؛ پروانه عشوری سنجابی