نویسنده = بغدادی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات تنش خشکی و سرما بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه در جمعیتهای دو گونه Poa trivialis و Poa pratensis در شرایط ژرمیناتور و گلخانه

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 706-719

ابراهیم بغدادی؛ علی اشرف جعفری؛ محمدعلی علیزاده؛ امیرحسین گرجی