نویسنده = زارع، محمد تقی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی روشهای مختلف ذخیره نزولات آسمانی و فصل کشت در استقرار گونه کمای طبسی(Ferula tabasensis)در استان یزد (مطالعه موردی: مراتع کالمند بهادران)

دوره 27، شماره 1، بهار 1399

محمد تقی زارع؛ محمد فیاض؛ صدیقه زارع کیا؛ ناصر باغستانی میبدی؛ محمد ابوالقاسمی


2. تغییرات قطر تاج و ارتفاع درختچه‌های هرس شده در تاغکاریهای یزد

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 478-489

ناصر باغستانی میبدی؛ محمد تقی زارع؛ محمد ابو القاسمی


3. تأثیر قرق بر تغییرات پوشش گیاهی مراتع استپی استان یزد در دو دهه گذشته (83-1365)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 337-346

ناصر باغستانی‌میبدی؛ محمد تقی زارع؛ جلال عبدالهی