نویسنده = ایروانی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. اثر آتش‌سوزی و چرا بر تراکم، تنوع و غنای بانک بذر خاک در مراتع نیمه‌استپی زاگرس مرکزی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 442-453

علی اصغر نقی پور برج؛ سید جمال الدین خواجه الدین؛ حسین بشری؛ مجید ایروانی؛ پژمان طهماسبی