نویسنده = حسینی، زین العابدین
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تصاویر سنجنده ETM+ در تخمین میزان تولید و پوشش گیاهی مراتع منطقه طالقان

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 24-31

حسین ارزانی؛ زین العابدین حسینی؛ خسرو میرآخورلو