نویسنده = اسدی، اسماعیل
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه غنای گونه ای و تنوع عملکرد FAD2 در جهت برآورد بایومس گیاهی در منطقه زاگرس مرکزی

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-15

علی گهرنژاد؛ پژمان طهماسبی؛ اسماعیل اسدی؛ جواد معتمدی


3. نقش مدیریت مرتع بر عناصر غذایی خاک در مراتع چهارطاق سبزکوه ( چهارمحال و بختیاری)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1381، صفحه 991-1004

فایز ریسی کهرویی؛ جهانگرد محمدی؛ اسماعیل اسدی