نویسنده = جمالی، علی‌اکبر
تعداد مقالات: 2
2. تعیین مراتع مناسب برای کنترل بیولوژیکِ فرسایش خاک با استفاده از سامانه تصمیم یار‌مکانی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 261-270

علی اکبر جمالی؛ جمال قدوسی؛ مهدی فرحپور