نویسنده = رضایی، خلیل
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی آماری حجم پیکان‌های ماسه‌ای گونه Seidlitzia Florida (مطالعه موردی: ریگ نجارآباد)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 263-277

علیرضا عرب عامری؛ خلیل رضایی؛ مجتبی یمانی؛ کوروش شیرانی