نویسنده = رحیمی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر منابع آب زیرزمینی و پیش‌بینی سطح تراز و تغییرات آن در حوضه آبخیز جازموریان

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 143-157

زهرا سعیدی فر؛ محمد رحیمی؛ سکینه لطفی نسب اصل؛ محمد خسروشاهی؛ محمدرضا یزدانی