نویسنده = ساداتی نژاد، سیدجواد
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی فرسایش‌پذیری خاک در منطقه خور و بیابانک

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 658-675

سید علی موسوی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ سیدحجت موسوی؛ سیدجواد ساداتی نژاد