نویسنده = حمزه، بهنام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترکیب جوامع مرتعی با استفاده از روش‌های ناپارامتریک چند متغیره جایگشتی

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12

پروانه عشوری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ افشین دانه کار؛ عادل جلیلی؛ بهنام حمزه