نویسنده = اسلامی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط وضعیت مرتع با تنوع گونه‌‌ای موجود در هر وضعیت

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 613-628

حسن اسلامی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ حبیب نظرنژاد؛ اسماعیل شیدای کرکج