نویسنده = پیرسته انوشه، هادی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نسبت‌های مختلف کشت مخلوط سورگوم-کوشیا در شرایط متفاوت شوری

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 685-698

علیرضا هدایتی فیروزآبادی؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ هادی پیرسته انوشه