نویسنده = روغنی، ربانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گردوغبار معدنی در حومه شهر اصفهان

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 313-324

ربانه روغنی؛ سادات فیض نیا؛ سعید سلطانی؛ رضا شهبازی