نویسنده = افتخاری، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات پوشش گیاهی مراتع کوهستانی سیراچال در اثر آتش‌سوزی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 352-366

علیرضا افتخاری؛ محمود گودرزی؛ پروانه عشوری؛ رستم خلیفه زاده


2. بررسی اثر عملیات کپه کاری بر تغییرات بانک بذر خاک (مطالعه موردی: زیرحوزه سیساب خراسان شمالی)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 686-698

نادیا کمالی؛ احمد صادقی پور؛ علیرضا افتخاری