نویسنده = افضلی، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روش‌های داده‌کاوی و آمار دومتغیره در پهنه‌بندی خطر وقوع گسل‌ (مطالعه موردی: حوضه قره‌قوم)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1003-1019

مهدی بشیری؛ سیده مائده کاوسی داودی؛ علی افضلی