نویسنده = آذرنیوند، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پخش سیلاب بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک ایستگاه تحقیقاتی تنگستان - استان بوشهر

دوره 12، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 235-248

فرهاد فخری؛ محمد جعفری؛ محمدحسین مهدیان؛ حسین آذرنیوند