نویسنده = حسینی گزیر، عبدالواحد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش و ساختار اجتماعی در ابتکارات محلی سازگار مدیریت منابع آب دشت گزیر

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 971-985

مریم برزگر؛ مهدی قربانی؛ علیرضا مقدم نیا؛ عبدالواحد حسینی گزیر