نویسنده = بی باک، نازیلا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سلامت رویشگاهی در سه طبقه ارتفاعی مراتع شمال سبلان

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-17

اردوان قربانی؛ اردشیر پورنعمتی؛ نازیلا بی باک