نویسنده = جوکار، لادن
تعداد مقالات: 1
1. روند تغییرات رواناب در آخیز خر رود

دوره 12، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 357-375

اسماعیل رهبر؛ مجتبی پاکپرور؛ مسعود مسعودی؛ لادن جوکار