نویسنده = جوادی، پدیده
تعداد مقالات: 1
1. نقش پوشش سنگریزه ای روی میزان فرسایش و رواناب با استفاده از فلوم و شبیه سازی باران

دوره 12، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 278-310

پدیده جوادی؛ حسن روحی پور؛ علی اکبر محجوبی