نویسنده = امامی میبدی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ارزش غذایی و ضرایب هضمی جو روییده شده در گرمخانه و دانه جو برای گوسفند در مراتع

دوره 9، شماره 3، تابستان 1381، صفحه 881-890

محمدعلی کردی یزدی؛ محمدعلی امامی میبدی