نویسنده = حیدری شریف اباد، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سیستم های مختلف کشت یونجه های یکساله نخود و آیش بر رواناب سطحی فرسایش خاک، و ذخیره رطوبت در خاک

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 428-444

خسرو عزیزی؛ امیر قلاوند؛ حسین حیدری شریف اباد؛ سیدعلی مدرس ثانوی