نویسنده = جعفری، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. نقش آب شرب در بهبود عملکرد گوسفندان در مرتع

دوره 9، شماره 3، تابستان 1381، صفحه 871-880

محمدعلی جعفری