نویسنده = ریسی کهرویی، فایز
تعداد مقالات: 1
1. نقش مدیریت مرتع بر عناصر غذایی خاک در مراتع چهارطاق سبزکوه ( چهارمحال و بختیاری)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1381، صفحه 991-1004

فایز ریسی کهرویی؛ جهانگرد محمدی؛ اسماعیل اسدی