نویسنده = دادرسی، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. مشارکت مردمی در مدیریت و بهره برداری از مراتع حجت آباد و رحمت اباد شهرستان سبزوار

دوره 9، شماره 3، تابستان 1381، صفحه 1197-1202

ابوالقاسم دادرسی؛ ناهید سبزواری