نویسنده = ساعی چوقان، رحیم
تعداد مقالات: 1
1. نیازهای آموزشی بهره برداران از منابع طبیعی

دوره 9، شماره 3، تابستان 1381، صفحه 1217-1236

احمد عابدی سروستانی؛ عباس کارگر؛ رحیم ساعی چوقان