نویسنده = اخوان قالیباف، محمد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی داده های طیفی سنجنده OLI لندست در تخمین شاخص ضخامت نوری ریزگردهای مناطق بیابانی (AOT) مطالعه موردی: دشت یزد

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 855-867

میترا شیرازی؛ محمد اخوان قالیباف؛ حمیدرضا متین فر؛ منصور نخکش


2. مقایسه روش های ادغام داده های تصاویر سنجنده MODIS و OLIدر بهبود بارزسازی گردو غبار نواحی صنعتی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 570-586

میترا شیرازی؛ محمد اخوان قالیباف؛ حمیدرضا متین فر؛ منصور نخکش