نویسنده = درگاهیان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر رخداد طوفان ماسه و گردوغبار زابل با تاکید بر نقش کم‌فشار پاکستان

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 868-886

فاطمه درگاهیان؛ سکینه لطفی نسب اصل؛ سمانه رضوی زاده