نویسنده = ترنیان، فرج‌اله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفیت علوفه گونه‌های مرتعی در مراتع استپی میمه اصفهان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 198-207

حسین ارزانی؛ فرج‌اله ترنیان؛ جواد معتمدی؛ مرتضی خداقلی