نویسنده = امیریان چکان، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط پوشش گیاهی با عوامل خاکی با استفاده از آنالیز چند متغیره (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی حوزه چمران استان خوزستان)

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 478-493

شهلا قادری؛ علیرضا امیریان چکان؛ آمنه کریم زاده؛ معصومه دیفرخش؛ جواد پوررضایی