نویسنده = پورمیرزایی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات ارزش رجحانی گونه های مهم مرتعی طی یک دوره چرایی در مراتع بید خیری

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-36

غلامحسین رحمانی؛ رضا باقری؛ احمد پورمیرزایی