نویسنده = دیانتی تیلکی، قاسم علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه گونه‌های گیاهی با عوامل ادافیکی و فیزیوگرافی رویشگاه (مطالعه موردی: بخشی از مراتع ییلاقی پلور- مازندران)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 541-548

شکوفه شکراللهی؛ حمیدرضا مرادی؛ قاسم علی دیانتی تیلکی؛ زهرا جابرالانصار