نویسنده = جنیدی جعفری، حامد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر کلرور سدیم بر جوانه زنی دو گونه مرتعی Artemisia scoparia, Artemisia vulgaris

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 352-358

حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی؛ حامد جنیدی جعفری