نویسنده = الهام رفیق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ناهمگنی مکانی عملکرد اکوسیستم مرتعی ناشی از شدت‏های مختلف چرا و جهت‏های جغرافیایی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 547-559

الهام رفیق؛ کمال الدین ناصری؛ منصور مصداقی؛ فریدون ملتی