همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
بررسی تخمین رسوب با استفاده از مدل‌های P.S.I.A.C و E.P.M با تأثیر عوامل ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ده‌نمک)

حسن احمدی؛ علی‌اصغر محمدی

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1389، ، صفحه 340-352

چکیده
  از آنجا که فرسایش پدیده­ایست که موجب هدررفت خاک می­شود و به موجب آن ذرات خاک توسط عامل آب یا باد از بستر خود جدا شده و به مکان دیگر منتقل می­گردند. بنابراین ضرورت دارد که برای مبارزه با فرسایش به حفاظت خاک مبادرت نمود. در حال حاضر مدل­هایی برای تخمین میزان فرسایش ابداع شده­اند که ­باید با سایر مدل­های موجود در مناطق مختلف ...  بیشتر