امکان‌سنجی توسعه پایدار اکوتوریسم بیابان در کویر شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین،دانشگاه کاشان، ایران

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، ، ایران

چکیده

توسعه صنعت گردشگری در مکان‌هایی که پتانسیل بالقوه جذب گردشگر را دارند می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت رشد و توسعه همه جانبه جوامع به کار گرفته شود. استان فارس به لحاظ داشتن پتانسیل‌های بیشمار طبیعی، تاریخی و فرهنگی از قطب‌های مهم گردشگری ایران محسوب می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به مناطق کویری و بیابانی آن اشاره نمود. هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی جاذبه‌های گردشگری بیابانی کویر شیراز و تعیین استراتژی‌های توسعه پایدار گردشگری با استفاده از مدل SWOT می‌باشد. در این راستا، ابتدا توانمندی‌ها و محدودیت‌های منطقه مطالعاتی شناسایی و پس از مشورت با متخصصین، پرسشنامه‌هایی بر این مبنا تدوین و در بین گردشگران حاضر در منطقه و کارشناسان منابع طبیعی استان پخش گردید. سپس نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها با استفاده از مدل SWOT و آزمون‌های آماری در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که از منظر کارشناسان و گردشگران کویر شیراز در ماتریس استراتژی‌ها و اولویت‌های اجراییSWOT  در محدوده شماره یک (قوی) قرار می‌گیرد و استراتژی لازمه توسعه اکوتوریسم بیابان در این منطقه، استراتژی رشد و ساخت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Sustainable Development of desert ecotourism in Shiraz Desert

نویسندگان [English]

  • Zahra KHdematolrasoul 1
  • Reza Ghazavi 2
  • Seyed Hojat Mousavi 2
چکیده [English]

Tourism development in places that have the potential to attract tourists could be employed as an effective tool for comprehensive growth and development of communities.Fars province is considered as one of the important tourism centers in Iran in terms ofhaving numerous natural, historical, and cultural potentials, among which desert regions could be mentioned. This research was aimed to evaluate the desert tourism attractions of Shiraz Desert and determine the strategies for sustainable tourism development using SWOT. In this regard, initially, the capabilities and limitations of the study area were identified and after consultation with experts, questionnaires were developed and given to the tourists in the region and natural resources experts. Then, the results of questionnaires were analyzed using SWOT and statistical tests in SPSS software. According to the obtained results, growth and development strategy is recommended for development of desert ecotourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • desert tourism
  • SWOT model
  • Shiraz Desert