بررسی تاثیر آتریپلکس بر خاک مراتع استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Atriplex planting on rangeland soils of Golestan province

نویسنده [English]

  • Jamshid Khatir Nameni
Research Insructor, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Gorgan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atriplex
  • soil
  • rangelands
  • Golestan Province