استفاده از آلکانهای واکسی گیاهان بعنوان نشانگر در مطالعات تغذیه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of plant wax alkanes as a marker in nutritional studies

نویسندگان [English]

  • Abbasali Naserian
  • Reza Valizadeh
Faculty Member, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • alkanes
  • Ruminants
  • Digestibility