مطالعه درمنه زارهای مناطق خشک و نیمه خشک به منظور معرفی شاخص های تخریب پوشش گیاهی در نواحی مرکزی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مرتعداری، شهرک علمی-تحقیقاتی اصفهان، گروه تحقیقات زیستبان، اصفهان، ایران

2 عضو هیات علمی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Artemisia Study of Arid and Semi-arid Areas to Introduce Indices of Degradation of Vegetation in Central Regions of Iran

نویسندگان [English]

  • Osameh Alkaebi 1
  • Mehdi Basiri 2
  • Mostafa Karimian Eghbal 2
1 Range management expert, scientific-research settlement of the research group Zystban, Isfahan, Iran
2 َAcademic Member, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemisia
  • Degradation Index
  • live density