بررسی ارزش رجحانی گیاهان مرتعی منطقه گمیشان در استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Preference Value of Rangeland Plants in Gomishan Region in Golestan Province

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Hoseini
Academic Member, Golestan Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research,AREEO, Gorgan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preference value
  • rangeland
  • GOMISHAN
  • Golestan