احیاء مراتع نیمه استپی گرم در خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semi-steppe rangeland restoration in Khuzestan

نویسنده [English]

  • Hamid Hoveyzeh
Academic Member, Khuzestan Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Ahvaz, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rangeland restoration
  • old pastures
  • steppe warm
  • Khuzestan