لزوم بازنگری در تعیین وضعیت مرتع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity of review on pasture status

نویسنده [English]

  • Farzad Bayat Movahed
Academic Member, ZanjanProvince Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Zanjan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rangeland status
  • Climax
  • sequence