بررسی تاثیر قرق در بهبود ترکیب گونه ای و تولید علوفه در مراتع نیمه استپی استان اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of exclosure on improving species composition and forage production in semi-steppe rangelands of Ardabil province

نویسنده [English]

  • Jaber Sharifi
Academic Member, Ardabil Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Ardabil, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palatine
  • semi steppe rangelands
  • Ardabil
  • transects