مدیریت مراتع قشلاقی بیابان های حوضه مسیله با تاکید بر حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهان بومی و سازگار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of lush rangelands of Masilah basin with emphasis on preserving the genetic resources of native and compatible plants

نویسنده [English]

  • Hosein Batooli
Academic Member, Isfahan Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Isfahan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • desert meadows
  • desert pastures