بررسی مناسب ترین روش کشت و میزان بذر گونه Agropyron elongatum در مراتع قشلاقی استان گلستان (مراوه تپه شمال)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the most suitable cultivation method and seed rate of Agropyron elongatum in Golestan province rangelands (North Maraveh)

نویسندگان [English]

  • Reza Arefian
  • Abolreza Dehbandi
Research Instructor, MazandaranProvince Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Sari, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Winter pastures
  • Maravehtapeh
  • Golestan Province