بررسی امکان احیاء مراتع خشک و نیمه خشک با گونه Eurotia ceratoides

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of restoration of arid and semiarid rangelands with Eurotia ceratoides

نویسنده [English]

  • Mohammad Taghi Zare
BS Student in Range Management, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eurotia ceratoides
  • Rangeland restoration
  • Drought Stress
  • Salinity stress
  • germination
  • Growth