بررسی امکان اصلاح و توسعه مراتع کم بازده و بیابانی به روش شیارهای متقاطع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the possibility of reform and development of low-yield pasture and desert way crossover slots

نویسنده [English]

  • Kambiz Yousefi
Research Expert, Guilan Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Rasht, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low-yielding pasture improvement and development
  • deployment
  • Atriplex