بررسی تاثیر پیتینگ و کنتور فارو در استقرار چند گونه مهم مرتعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of Fittings and Pittor meters on establishment of several important rangeland species

نویسندگان [English]

  • Morteza Khodagholi
  • Sattar chavoshi
Academic Member, Isfahan Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Isfahan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • pitting
  • Contour Furrow
  • Posture