استفاده از واحدهای شکل زمین در تهیه نقشه تیپولوژی مرتع و طرح های مرتعداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of the land in pasture and range management plans Mapping typology

نویسنده [English]

  • Hasan Ghelichnia
Research Instructor, Mazandaran Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Sari, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typology
  • landform
  • Rangeland vegetation